• +48 22 620 70 75
    +48 695 390 124
  • ul. A. Dygasińskiego 9,
    01-603 Warszawa, Polska

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń, licencji lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

Reprezentujemy również Klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.