• +48 22 620 70 75
    +48 695 390 124
  • ul. A. Dygasińskiego 9,
    01-603 Warszawa, Polska

Kancelaria kładzie szczególny nacisk na doskonałą wśród prawników znajomość prawa cywilnego, uznając tę dziedzinę jako kluczową w działalności każdego Klienta.

Dysponujemy doświadczonymi cywilistami, którzy doradzą w sprawach dotyczących:

  • praw podmiotowych,
  • praw rzeczowych,
  • prawa zobowiązań,
  • prawa spadkowego.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami w sprawach cywilnych wszystkich szczebli, prowadząc ich sprawy osobiste, w tym spory powstałe między członkami rodzin, a także spory naszych Klientów z ich partnerami biznesowymi i kontrahentami.