• +48 22 620 70 75
    +48 695 390 124
  • ul. A. Dygasińskiego 9,
    01-603 Warszawa, Polska

Kancelaria służy doradztwem w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspiera w działaniach związanych z utworzeniem wybranego podmiotu prawa.

W szczególności:

  • pomagamy przy zakładaniu i organizowaniu spółek oraz ich oddziałów i przedstawicielstw w kraju i za granicą; w tym zakresie w ostatnim czasie przy naszym udziale na Ukrainie zostało założone przedstawicielstwo spółki - córki zachodniego koncernu;
  • zajmujemy się wszelkimi przekształceniami korporacyjnymi, w tym podziałami, połączeniami i likwidacją podmiotów gospodarczych;
  • doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach sądowych (rejestracyjnych, spornych, upadłościowych, jak również karnych) oraz w postępowaniach administracyjnych;
  • prowadzimy doradztwo prawne na rzecz władz spółek handlowych: przygotowujemy kontrakty handlowe, uchwały organów spółek oraz asystujemy w zgromadzeniach wspólników;
  • doradzamy firmom zagranicznym, które są zainteresowane bezpośrednimi inwestycjami w Polsce, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Obsługujemy również transakcje kapitałowe w zakresie spółek, które prowadzą swoja działalność na terenie SSE.