• +48 22 620 70 75
  +48 695 390 124
 • ul. A. Dygasińskiego 9,
  01-603 Warszawa, Polska

Prowadzimy doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ceł.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • doradztwo w wyborze i ukształtowaniu optymalnej struktury podatkowej tworzonego przedsiębiorstwa lub transakcji;
 • opracowanie i wprowadzanie efektywnych struktur podatkowych;
 • przygotowanie strategii podatkowych dla osób fizycznych i prawnych działających w Polsce;
 • przygotowanie strategii w toku kontroli i postępowania podatkowego oraz doradztwo w zakresie zarządzania kontrolą podatkową przez podatnika;
 • analizę skutków podatkowych umów;
 • tworzenie efektywnych strategii podatkowych dotyczących łączenia i przejęć spółek;
 • analizę aspektów podatkowych związanych z prawami własności intelektualnej i nowoczesnych technologii;
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego.