• +48 22 620 70 75
  +48 695 390 124
 • ul. A. Dygasińskiego 9,
  01-603 Warszawa, Polska

Doradzamy Klientom w kwestiach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, stosunków pracownik - pracodawca, negocjacji zbiorowych układów pracy oraz budowania właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Zakres działalności kancelarii obejmuje:

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menedżerskich opartych o regulacje prawa pracy lub prawa cywilnego;
 • dostosowywanie regulaminów wewnętrznych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w przygotowywaniu pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (w tym opcje na udziały/akcje);
 • opiniowanie zbiorowych układów pracy;
 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • pomoc zagranicznym menedżerom w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce;
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji, m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika;
 • doradztwo w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym także zwolnień grupowych;
 • reprezentowanie w sądach wszystkich instancji w postępowaniach dotyczących spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentowanie pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi działającymi na terenie przedsiębiorstwa.