• +48 22 620 70 75
    +48 695 390 124
  • ul. A. Dygasińskiego 9,
    01-603 Warszawa, Polska

Doradzamy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej m.in.: ochrony wzorów użytkowych, know-how, tajemnic handlowych oraz praw autorskich.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych;
  • analizy praw własności intelektualnej oraz stanu przestrzegania przez klientów regulacji dotyczących tych praw;
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców;
  • reprezentację w postępowaniach i prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym i właściwymi urzędami z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, praw z patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.