• +48 22 620 70 75
    +48 695 390 124
  • ul. A. Dygasińskiego 9,
    01-603 Warszawa, Polska

Służymy pomocą prawną w zakresie prawa cywilnego, obejmującą:

  • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym;
  • prowadzenie postępowania mediacyjnego;
  • reprezentowanie klientów przed trybunałami arbitrażowymi oraz przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • alternatywne rozwiązywanie sporów.

Wiele sporów rozstrzyganych jest w drodze ugody w rezultacie prowadzonych przy udziale prawników kancelarii negocjacji, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, co skraca czas i ogranicza koszty związane z dochodzeniem należności.