23.11.2022 | Michał Szymczyk

Ostatni dzwonek – dotacja i bon na znak towarowy

Chcesz zarejestrować znak towarowy? To już ostatni dzwonek na skorzystanie z dedykowanego w tym celu programu organizowanego przez Fundusz MŚP The Ideas Powered for Business! Podmioty posiadające status MŚP (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mogą do 16 grudnia 2022 r. ubiegać się o przyznanie dotacji w postaci bonu na refundację części kosztów związanych m. in. z rejestracją znaków towarowych.

Bon jest przyznawany w kwotach:

1.500 EUR – do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru;

750 EUR – do wykorzystania na opłaty patentowe.

Wniosek składany jest na formularzu dostępnym pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

Dotacja jest kierowana dla podmiotów posiadających status MŚP (podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może zostać złożony zarówno samodzielnie przez podmiot jaki i przedstawiciela.

Do złożenia wniosku o bon należy przygotować:

  • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa ( przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju ( przykłady) oraz kod BIC/SWIFT;
  • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy;
  • jeżeli MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” ( szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

Dotacja działa na zasadzie refundacji części kosztów ponoszonych np. w związku z rejestracją znaku towarowego. W pierwszej kolejności podmiot samodzielnie pokrywa związane z tym opłaty, a następnie wnioskuje na podstawie bonu o zwrot części kosztów.

Otrzymane bony są ważne tylko 4 miesiące, od chwili otrzymania dotacji.

Zachęcamy do składania wniosków, gdyż ilość środków jest ograniczona.

Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem w temacie złożenia wniosku o dofinansowanie to zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj również